Skip to main content
Ambientalis
Normes de seguretat i privadesa

En el marc de les normes de seguretat, que regeixen amb caràcter general els espais electrònics d'AMBIENTALIS accessibles des d’internet. 

AMBIENTALIS l’informa i garanteix que el portal https://www.ambientalis.cat està basat en protocols de seguretat, que permeten preservar el secret i confidencialitat de les claus d’accés, i de totes les dades i informació subministrades per AMBIENTALIS als usuaris del portal.

Els sistemes vinculats al registre d’usuaris, permeten així mateix, l'encriptació segura de les dades, en la seva introducció, visualització i tràfic per internet. 

AMBIENTALIS serveix els seus millors esforços per implementar noves versions i desenvolupaments tecnològics, que redunden en una major fiabilitat i seguretat dels sistemes i programes associats als continguts del portal.

AMBIENTALIS no assumeix cap responsabilitat per les deficiències, irregularitats o errors de seguretat, ni per les conseqüències que es derivin d'aquestes, per raó de:

  1. Els sistemes o equips utilitzats per l’usuari per accedir al portal.
  2. Interferències, interrupcions, retards, bloquejos, deficiències, sobrecàrregues o errors en les línies de telecomunicacions.
  3. Intromissions il·legítimes o errors de seguretat o navegació produïts per programes o agents nocius.
  4. Ús indegut dels continguts del portal.
  5. Qualsevol altres eventualitats alienes al control d'AMBIENTALIS.

AMBIENTALIS no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que poguessin incloure en la pàgina web, per què no té cap control sobre el contingut d'aquests.