Skip to main content
Ambientalis
Condicions d'accés i ús

Les presents condicions regiran amb caràcter general el registre d’usuaris en el Portal, i els termes d’accés i ús dels recursos, eines i/o serveis continguts en el mateix. Podran accedir al registre d’usuaris aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin beneficiar-se dels productes i serveis exclusius per a Usuaris Registrats, tal com aquest concepte es defineix en les presents condicions. 

AMBIENTALIS es reserva el dret a modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Per això, us recomanem que consulteu periòdicament el seu contingut. 

AMBIENTALIS publicarà a l’adreça URL https://www.ambientalis.cat, amb antelació suficient, la data d’entrada en vigor i el text de les noves Condicions, entenent-se que aquesta publicació tindrà efectes de notificació. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les modificacions que s’efectuïn sobre les Condicions, no tindran efectes retroactius.