Skip to main content

BOMBA AMBIENTALIS

NUL IMPACTE MEDIAMBIENTAL I ACÚSTIC

Arribem a on els altres no arriben!


Necessita gestionar els residus de la seva empresa?

Els nostres més de 25 anys d’experiència ens han conduït a desenvolupar BOMBA AMBIENTALIS, el nostre propi sistema portàtil patentat de recollida i neteja de residus. Amb una presa de corrent convencional és suficient per desembossar, netejar, recollir i extreure els residus de qualsevol mena i amb el més difícil accés.

Amb aquest nou sistema podem oferir un servei més econòmic als nostres clients, del que seria, un servei convencional amb camió cisterna, gràcies al fet que, només necessitem un operari per portar a terme el servei.

Neteja incomparable!

01. PLATAFORMA MOVIBLE DE DIMENSIONS REDUÏDES


Furgons equipats amb rampes automatitzades

La bomba està instal·lada sobre una plataforma movible i les seves dimensions reduïdes li permeten accedir per portes de 80 cm d'ample, sortejar escales o, inclús, entrar en un petit ascensor convencional.
Bomba autoaspirant Ambientalis
Variador de freqüència

02. CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA DOMÈSTICA


Xarxa domèstica 220v

Connexió a la xarxa elèctrica domèstica de 220v amb un consum similar al d'un assecador de cabell o una estufa, molt per sota d'una vitroceràmica o una placa d'inducció.

03. Diferents mànegues


Adaptadors cònics de diferents diàmetres

Possibilitat de treballar amb mànegues de diferents diàmetres, 1, 1,5 i 2 polzades. Capacitat de generar aigua a pressió gràcies als adaptadors cònics que ajusten el diàmetre de sortida. Com més reduït, més pressió s'aconsegueix.
Bomba autoaspirant Ambientalis
Separador de greixos

04. Aspiració de diferent viscositat


Diversos tipus de residus

Capacitat de succionar residus de diferent viscositat, des d'aigua a greixos semisòlids, passant per olis densos o amb sediments, restes orgàniques, maioneses, melmelades, i altres greixos semblants. Tot això, gràcies a la capacitat de regular la velocitat del gir del rotor.

05. Sentit invertit en el sistema d'aspiració


Inverteix el sentit de succió

Sistema que ens dona la possibilitat d'invertir el sentit d'aspiració o expulsió en cas d'obstrucció de les mànegues.
Bomba autoaspirant Ambientalis
Bomba autoaspirant Ambientalis

06. Disseny multifuncional


Adaptació del sistema

Tenim la possibilitat d'adaptar la màquina per serveis d'aspiració d'olis de motor a través d'una canya imantada mitjançant una bobina, el que garanteix que les partícules o cossos fèrrics, com ara, caragols, volanderes, entre altres, no obstrueixin cap conducte de la bomba. Ideal pel sector de l'automoció. En desconnectar la canya del sistema recollim les partícules sobrants.

07. Sistema de treball ràpid i segur


Sense filtres

Aspiració ràpida i segura en treballar sense filtres.
Bomba autoaspirant Ambientalis

Ambientalis
vs
Camió cisterna

T'expliquem els beneficis que obtindria el seu negoci treballant amb el nostre nou sistema Ambientalis, enfront, d'un camió cisterna convencional d'alta pressió. Presti molta atenció.

Pros i cons

SENSE SOROLL NI MAL OLOR


FÀCIL ACCÉS A PLANTES SUBTERRÀNIES

La principal diferència és la reducció del soroll i el mal olor, per què per treballar el motor del camió cisterna necessita estar accelerat, no serveix estar en ralentí. L'altre gran avantatge, és el fàcil accés a plantes subterrànies, gràcies a la reduïda dimensió de la furgoneta amb la qual es treballa, mentre que els camions cisterna convencionals, no poden accedir a les mateixes i han d'estacionar el camió al carrer obstaculitzant el pas dels altres vehicles, i això, requereix sol·licitar un permís exprés d'ocupació de via per poder realitzar el servei.

Comoditat de treball


Un sol operari

Per acabar, cal ressaltar la comoditat de treball amb el sistema Ambientalis, per què és suficient només amb un sol operari. En canvi, amb el camió cisterna, es necessiten sempre dos operaris. Un a peu de cisterna, i un altre a peu del dipòsit a buidar. No cal dir, que es necessitaran molts metres de mànega a peu de carrer per realitzar el buidatge, al contrari que passa amb el nou sistema que hem dissenyat, l'operari accedeix amb la furgoneta a peu de dipòsit i així evitem metres de mànega.

Sectors potencials on treballem

McDonald's

SEPARADORS DE GREIXOS

CADENES DE RESTAURACIÓ · HOTELS · RESTAURANTS · RESIDÈNCIES · COLEGIS

Qualsevol negoci on hi hagi instal·lada una cuina, on les aigües no vagin directament al clavegueram, sinó que desemboquin en un separador o decantador de greixos.

Fossa sèptica

FOSSES SÈPTIQUES

LOCALS · CASES RURALS · CLAVEGUERAM SATURAT O EN MAL ESTAT

Qualsevol ubicació on hi hagi instal·lada una fossa sèptica per recollir aigües fecals.

Dipòsits de calefacció

DIPÒSIT DE CALEFACCIÓ COMUNITARIS

CALEFACCIÓ CENTRALITZADA · EDIFICIS · CASES UNIFAMILIARS

Accés directe a pàrquings on es realitzen els serveis de neteja i manteniment de dipòsits de gasoil de les empreses o particulars.

Port marítim

AIGÜES DE SENTINA

PORTS MARÍTIMS

Manteniment periòdic de vaixells on es recullen les aigües greixoses que queden a la sala de màquines, en el punt més baix.

Indústria en general

INDÚSTRIA EN GENERAL

TALLERS MECÀNICS · CUINES CENTRALS I INDÚSTRIA EN GENERAL

Qualsevol classe de negoci o indústria on es requereixi recollir o transvasar residus líquids.

  • McDonald's
  • Fossa sèptica
  • Dipòsits de calefacció
  • Port marítim
  • Indústria en general

Capacitats de càrrega


Vehicles adaptats

Tenim una flota de vehicles ben estructurada per oferir al client un servei exclusiu i impecable. L'elecció d'un o un altre, dependrà de quin tipus de vehicle necessitem pel servei en qüestió, i en quin recipient transportarem el residu per la seva gestió.

Disposem de vehicles especials per accedir a plantes subterrànies, pàrquings, tallers mecànics i empreses amb accessos reduïts.

Logotip Ambientalis

Tens curiositat per provar la demo Ambientalis Garma?

Ambientalis és una empresa experta en la gestió integral de qualsevol mena de residus. Oferim un ampli ventall de serveis personalitzats totalment adaptats a les vostres necessitats, respectant les més rigoroses normatives mediambientals.

Logotip Ambientalis